Atlantis Online
December 05, 2020, 05:01:51 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Ice Age blast 'ravaged America'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6676461.stm
 
  Home Help Arcade Gallery Links Staff List Calendar Login Register  

China, a History


Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14   Go Down
  Print  
Author Topic: China, a History  (Read 3957 times)
Bee Cha
Superhero Member
******
Posts: 3827« Reply #90 on: October 07, 2007, 06:49:38 am »

Sovereigns of Han Dynasty

Han Dynasty Sovereigns Posthumous Name Personal Name Period of Reign Era Name Range of years
Convention: "Han" + posthumous name, excepting Liu Gong, Liu Hong, Ruzi Ying, the Prince of Changyi, the Marquess of Beixiang, and the Prince of Hongnong.
Western Han Dynasty 206 BC – 9 AD
Gao Zu
高帝 Liu Bang
劉邦 206 BC – 195 BC Did not exist
Hui Di
惠帝 Liu Ying
劉盈 194 BC – 188 BC Did not exist
Shao Di (Shao Di Gong)
少帝 Liu Gong
劉恭 188 BC – 184 BC Did not exist
Shao Di (Shao Di Hong)
少帝 Liu Hong
劉弘 184 BC – 180 BC Did not exist
Wen Di
文帝 Liu Heng
劉恆 179 BC – 157 BC Hòuyuán (後元) 163 BC – 156 BC
Jing Di
景帝 Liu Qi
劉啟 156 BC – 141 BC Zhōngyuán (中元)
Hòuyuán (後元) 149 BC – 143 BC
143 BC – 141 BC
Wu Di
武帝 Liu Che
劉徹 140 BC – 87 BC Jiànyuán (建元)

Yuánguāng(元光)
Yuánshuò (元朔)
Yuánshòu (元狩)
Yuándǐng (元鼎)
Yuánfēng (元封)
Tàichū (太初)
Tiānhàn (天漢)
Tàishǐ (太始)
Zhēnghé (征和)


Hòuyuán (後元) 140 BC – 135 BC

134 BC – 129 BC
128 BC – 123 BC
122 BC – 117 BC
116 BC – 111 BC
110 BC – 105 BC
104 BC – 101 BC
100 BC – 97 BC
96 BC – 93 BC
92 BC – 89 BC


88 BC – 87 BC
Zhao Di
昭帝 Liu Fuling
劉弗陵 86 BC – 74 BC Shǐyuán (始元)

Yuánfèng (元鳳)


Yuánpíng (元平) 86 BC – 80 BC

80 BC – 75 BC


74 BC
The Prince of Changyi
昌邑王 or 海昏侯 Liu He
劉賀 74 BC Yuánpíng (元平) 74 BC
Xuan Di
宣帝 Liu Xun
劉詢 73 BC – 49 BC Běnshǐ (本始)

Dìjié (地節)
Yuánkāng (元康)
Shénjué (神爵)
Wǔfèng (五鳳)
Gānlù (甘露)


Huánglóng (黃龍) 73 BC – 70 BC

69 BC – 66 BC
65 BC – 61 BC
61 BC – 58 BC
57 BC – 54 BC
53 BC – 50 BC


49 BC
Yuan Di
元帝 Liu Shi
劉奭 48 BC – 33 BC Chūyuán (初元)

Yǒngguāng (永光)
Jiànzhāo (建昭)


Jìngníng (竟寧) 48 BC – 44 BC

43 BC – 39 BC
38 BC – 34 BC


33 BC
Cheng Di
成帝 Liu Ao
劉驁 32 BC – 7 BC Jiànshǐ (建始)

Hépíng (河平)
Yángshuò (陽朔)
Hóngjiā (鴻嘉)
Yǒngshǐ (永始)
Yuányán (元延n2)


Suīhé (綏和) 32 BC – 28 BC

28 BC – 25 BC
24 BC – 21 BC
20 BC – 17 BC
16 BC – 13 BC
12 BC – 9 BC


8 BC – 7 BC
Ai Di
哀帝 Liu Xin
劉欣 6 BC – 1 BC Jiànpíng (建平)
Yuánshòu (元壽) 6 BC – 3 BC
2 BC – 1 BC
Ping Di
平帝 Liu Kan
劉衎 1 BC – 5 Yuánshǐ (元始) 1 – 5
Ruzi Ying
孺子嬰 Liu Ying
劉嬰 6 – 8 Jùshè (居攝)
Chūshǐ (初始) 6 – October 8
November 8 – December 8
Xin Dynasty (AD 9–23)
Xin Dynasty of Wang Mang (王莽) 9 – 23 Shǐjiànguó (始建國)

Tiānfēng (天鳳)


Dìhuáng (地皇) 9 – 13

14 – 19


20 – 23
Continuation of Han Dynasty
Geng Shi Di
更始帝 Liu Xuan
劉玄 23 – 25 Gēngshǐ (更始) 23 – 25
Eastern Han Dynasty 25 – 220
Guang Wu Di
光武帝 Liu Xiu
劉秀 25 – 57 Jiànwǔ (建武)
Jiànwǔzhongōyuán (建武中元) 25 – 56
56 – 57
Ming Di
明帝 Liu Zhuang
劉莊 58 – 75 Yǒngpíng (永平) 58 – 75
Zhang Di
章帝 Liu Da
劉炟 76 – 88 Jiànchū (建初)

Yuánhé (元和)


Zhānghé (章和) 76 – 84

84 – 87


87 – 88
He Di
和帝 Liu Zhao
劉肇 89 – 105 Yǒngyuán (永元)
Yuánxīng (元興) 89 – 105
105
Shang Di
殤帝 Liu Long
劉隆 106 Yánpíng (延平) 9 months in 106
An Di
安帝 Liu Hu
劉祜 106 – 125 Yǒngchū (永初)

Yuánchū (元初)
Yǒngníng (永寧)
Jiànguāng (建光)


Yánguāng (延光) 107 – 113

114 – 120
120 – 121
121 – 122


122 – 125
Shao Di, the Marquess of Beixiang
少帝 or 北鄉侯 Liu Yi
劉懿 125 Yánguāng (延光) 125
Shun Di
順帝 Liu Bao
劉保 125 – 144 Yǒngjiàn (永建)

Yángjiā (陽嘉)
Yǒnghé (永和)
Hàn'ān (漢安)


Jiànkāng (建康) 126 – 132

132 – 135
136 – 141
142 – 144


144
Chong Di
沖帝 Liu Bing
劉炳 144 – 145 Yōngxī (永嘉) 145
Zhi Di
質帝 Liu Zuan
劉纘 145 – 146 Běnchū (本初) 146
Huan Di
桓帝 Liu Zhi
劉志 146 – 168 Jiànhé (建和)

Hépíng (和平)
Yuánjiā (元嘉)
Yǒngxīng (永興)
Yǒngshòu (永壽)
Yánxī (延熹)


Yǒngkāng (永康) 147 – 149

150
151 – 153
153 – 154
155 – 158
158 – 167


167
Ling Di
靈帝 Liu Hong
劉宏 168 – 189 Jiànníng (建寧)

Xīpíng (熹平)
Guānghé (光和)


Zhōngpíng (中平) 168 – 172

172 – 178
178 – 184


184 – 189
Shao Di, the Prince of Hongnong
少帝 or 弘農王 Liu Bian
劉辯 189 Guīngxī (光熹)
Zhàoníng (昭寧) 189
189
Xian Di
獻帝 Liu Xie (liú xié)
劉協 189 – 220 Yǒnghàn (永漢)

(中平}
Chūpíng (初平)
Xīngpíng (興平)
Jiàn'ān (建安)


Yánkāng (延康) 189

189
190 – 193
194 – 195
196 – 220


220
« Last Edit: October 07, 2007, 06:55:18 am by Bee Cha » Report Spam   Logged
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum
Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy